Ochrona drewna


Stosujemy przede wszystkim konstrukcyjne i naturalne sposoby ochrony elementów drewnianych. Największym zagrożeniem dla drewna jest woda, która w odpowiedniej temperaturze sprzyja powstawaniu różnego rodzaju grzybów i pleśni.
Na czas budowy, tj. do etapu przykrycia konstrukcji dachem, wszystkie elementy drewniane impregnowane są powierzchniowo solami boru.

Dachy naszych domów posiadają charakterystyczne dla chałup drewnianych okapy, które w sposób skuteczny chronią ściany przed zaciekami, eliminując tym samym konieczność obfitej i wielokrotnej impregnacji.

Także dobre usytuowanie domu na działce pozwala ochronić dom przed opadami atmosferycznymi jaki i przed promieniami słonecznymi.